офіційний веб-сайт

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ:

Національній парк виконує організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, яка цілеспрямована на поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення його до збереження природної спадщини, відповідно до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21.09.1998 №140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за № 630/3070 та інших вимог законодавства.

Основні завдання еколого-освітньої роботи національного парку визначаються з урахуванням програм і планів, які затверджуються Парком. Для їх реалізації створений підрозділ з екологічної освіти, який організовує здійснення еколого-освітньої діяльності, інформування та налагодження зв’язків з громадськістю.

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної етики й естетики тощо.

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

• популяризації екологічних знань;
• впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання;
• прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу;
• організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;
• формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;
• здійснення іншої діяльності, що не заборонена законодавством.

Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції тощо.