офіційний веб-сайт

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

1. Обґрунтування необхідності обсягів використання природних ресурсів під час здійснення рубок формування і оздоровлення лісів – у межах території природно-заповідного фонду НПП "Святі Гори" у 2017 році. (на землях постійного користування)

2. Витяг з протоколу засідання бюро науково-технічної ради НПП "Святі Гори".

3. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів в НПП «Святі Гори»

4. Ліміт на використання природних ресурсів у межах території НПП «Святі Горі» загальнодержавного значення на 2017 рік.

5. Схема кварталів лісових насаджень НПП «Святі Гори»,в яких плануються проведення рубок формування і оздоровлення лісів у 2017 році.