офіційний веб-сайт

НОВИНИ:

21-22 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ В СВЯТОГІРСЬКУ ВІДБУЛАСЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В БАССЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ».

Конференція була присвячена 20-річчю створення НПП «Святі Гори», першого в Лівобережної Україні. Організаторами цього заходу виступили Донецька обласна державна адміністрація, Національний природний парк «Святі гори». Кошти на проведення цього масштабного заходу було виділено з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Метою конференції було узагальнення відомостей про природне різноманіття околиць Сіверського Дінця в його середній течії, яке збереглося на території НПП «Святі Гори» та ще в ряді об’єктів природно-заповідного фонду України. Виявлення першочергових заходів, спрямованих на удосконалення в даному регіоні екологічної мережі та охорону унікальних і типових природних комплексів, рідкісних видів флори та фауни, подальший розвиток рекреаційного обслуговування населення та еколого-виховної роботи.

Протягом 20 років існування НПП «Святі Гори» на його території, на територіях регіональних ландшафтних парків, заказників та пам’ятників природи в басейні Сіверського Дінця проводилося вивчення різноманітних складових біоти Придінців’я. Отримані дані включені до Літопису природи НПП, опубліковані в багатьох збірках, журналах, книгах, але роз’єднані, а деякі навіть важкодоступні. Тому, для можливості отримання цілісної уяви про багатство природного різноманіття, ступінь його вивченості, актуальні проблеми збереження була опублікована тематична збірка, присвячена саме даному регіону.