офіційний веб-сайт

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

"СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В БАСЕЙНІ СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ"
Матеріали науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя створення НПП "Святі Гори".

Святогірськ,
21-22 вересня 2017 року.